3D-printing van (bio-based) materialen

In Accelerate³ bundelen projectpartners Centexbel, Chemelot Campus BV, KU Leuven Campus Kulak Kortrijk en TUA West de krachten op het vlak van ontwikkeling van biogebaseerde materialen voor Additive Manufacturing. Het project wil op die manier de specifieke expertise en testinfrastructuur met betrekking tot 3D printen uit Nederlands Limburg en West-Vlaanderen versterken. Beide regio’s kennen een gelijkaardig economisch weefsel dat grotendeels bestaat uit kleine en middelgrote ondernemingen. Daarnaast worden ze met soortgelijke uitdagingen geconfronteerd en zijn ze actief in het domein van Additive Manufacturing, met complementaire specialisaties, van polymeerformulaties over processing tot materiaalkarakterisatie.

 

De belangrijkste doelstellingen van het project zijn:

  • de test- en onderzoeksfaciliteiten complementair en gezamenlijk uitbreiden en versterken,
  • concrete gezamenlijke testcases initiëren en een duurzaam systeem van kennisdeling opzetten dat moet leiden tot blijvende samenwerking,
  • business modellen voor gedeelde infrastructuur ontwikkelen,
  • het netwerk van ondernemingen en collega kennisinstellingen waarmee onderzoeksprojecten kunnen worden opgezet vergroten.

In het kader van de uitbreiding en versterking van de test- en onderzoeksfaciliteiten voorziet Accelerate³ de aankoop van verschillende 3D-printgerelateerde apparatuur bij Centexbel en KU Leuven Campus Kulak Kortrijk. Er wordt hierbij aandacht besteed aan het optimaliseren van het 3D-printproces van materialen voor verschillende toepassingen. De installatie van de eerste toestellen -de Arburg Freeformer 3D printer bij Centexbel en een XPS Spectrometer bij KU Leuven Campus Kulak Kortrijk- werd in september 2017 voltooid. Na een periode van intensieve opleiding en een reeks succesvolle interne testen zijn deze toestellen beschikbaar voor opdrachten met externen. In juli 2018 werd een XRD toestel bij KU Leuven Campus Kulak Kortrijk geïnstalleerd. De nieuwe nieuwe monofilamentenlijn bij Centexbel werd in december 2018 ingehuldigd tijdens het slotevent van het project.

 

Projectpartner Chemelot Campus BV bereidde in 2017 een wijzigingsaanvraag voor. Omwille van verschillende redenen besliste de Nederlandse partner om niet te investeren in 3D-printinfrastructuur maar om zich volledig toe te spitsen op clustervorming met West-Vlaanderen. Door de grensoverschrijdende clustering kunnen de KMO’s en MKB’s die actief zijn op het vlak van Additive Manufacturing in beide regio’s groeien; zij kunnen dankzij Accelerate³ immers rekenen op een uitgebreid en complementair aanbod van test- en onderzoekinfrastructuur.