3D-printing van (bio-based) materialen

In Accelerate³ bundelen projectpartners Chemelot Campus BV, Centexbel, KU Leuven Campus Kulak Kortrijk en TUA West de krachten op het vlak van ontwikkeling van biogebaseerde materialen voor Additive Manufacturing. Het project wil op die manier de specifieke expertise en testinfrastructuur met betrekking tot 3D printen in Nederlands Limburg en West-Vlaanderen versterken. Beide regio's kennen een gelijkaardig economisch weefsel dat voor het merendeel bestaat uit kleine en middelgrote ondernemingen. Daarnaast worden ze met soortgelijke uitdagingen geconfronteerd en zijn ze actief op het gebied van Additive Manufacturing, met complementaire specialisaties, van polymeerformulaties over processing tot materiaalkarakterisatie. Door de grensoverschrijdende clustering kunnen de KMO's en MKB's actief op het vlak van Additive Manufacturing in beide regio's groeien. Zij kunnen dankzij Accelerate³ immers rekenen op een uitgebreid, complementair aanbod van test- en onderzoekinfrastructuur.

 

Het project Accelerate³ is geraamd op € 2.347.070 waarvan € 911.338 Iterreg-subsidie uit het programma Vlaanderen-Nederland. De Interreg-subsidie heeft een looptijd van drie jaar. TUA West treedt op als promotor van het project.

 

De belangrijkste doelstellingen van het project zijn:

  • de test- en onderzoeksfaciliteiten complementair en gezamenlijk uitbreiden en versterken,
  • business modellen voor gedeelde infrastructuur ontwikkelen,
  • het netwerk van ondernemingen en collega kennisinstellingen waarmee onderzoeksprojecten kunnen worden opgezet vergroten,
  • concrete gezamenlijke testcases initiëren en een duurzaam systeem van kennisdeling opzetten dat moet leiden tot blijvende samenwerking.

In het kader van de uitbreiding en versterking van de test- en onderzoeksfaciliteiten voorziet Accelerate³ de aankoop van 3D-printapparatuur bij  Centexbel en van karakteriseringsapparatuur bij KU Leuven Campus Kulak Kortrijk. Er wordt hierbij aandacht besteed aan het optimaliseren van het 3D-printproces van materialen voor verschillende toepassingen. Er wordt vooral geprint met kunststoffen die een bio-based herkomst hebben, zoals bijvoorbeeld polymelkzuur (PLA). De onderzoekers zijn onder meer benieuwd naar de karakteristieken van de grensverschijnselen tussen de lagen die met een 3D-printer worden aangebracht.

 

De eerste toestellen - de Freeformer 3D printer bij Centexbel en een XPS toestel bij KU Leuven Campus Kulak Kortrijk- werden in het voorjaar van 2017 geleverd en geïnstalleerd. De tweede reeks toestellen -een Small en Wide Angle X-ray Scattering/Diffraction toestel bij KU Leuven Campus Kulak Kortrijk en een monofilamentenlijn bij Centexbel- wordt binnenkort geleverd en zou tegen zomer 2018 operationeel moeten zijn.

 

In 2018, het laatste projectjaar, zal Accelerate³ volop inzetten op kennisdeling over het gebruik van materialen in 3D print toepassingen, zowel tussen de projectpartners onderling als naar KMO’s en MKB’s toe. Projectpartner Chemelot Campus BV neemt hierin het voortouw.