3D-printing van (bio-based) materialen

Het project Accelerate³ is geraamd op ca. drie miljoen euro, waarvan 1,28 miljoen Iterreg-subsidie uit het programma Vlaanderen-Nederland. De Interreg-subsidie heeft een looptijd van drie jaar. TUA West treedt op als promotor van het project.

 

In Accelerate³ bundelen projectpartners Chemelot Research Facilities BV, Centexbel en KULeuven Kulak de krachten op het vlak van ontwikkeling van biogebaseerde materialen voor Additive Manufacturing. Het project wil op die manier de specifieke expertise en testinfrastructuur met betrekking tot 3D printen uit Nederlands Limburg en West-Vlaanderen versterken. Beide regio’s kennen een gelijkaardig economisch weefsel dat voor het merendeel bestaat uit kleine en middelgrote ondernemingen. Daarnaast worden ze met soortgelijke uitdagingen geconfronteerd en zijn ze actief in het domein van Additive Manufacturing, met complementaire specialisaties, van polymeerformulaties over processing tot materiaalkarakterisatie. Door de grensoverschrijdende clustering kunnen de KMO’s en MKB’s actief op het vlak van Additive Manufacturing in beide regio’s groeien; zij kunnen dankzij Accelerate³ immers rekenen op een uitgebreid, complementair aanbod van test- en onderzoekinfrastructuur.


De belangrijkste doelstellingen van het project zijn:
• de test- en onderzoeksfaciliteiten complementair en gezamenlijk uitbreiden en versterken,
• business modellen voor gedeelde infrastructuur ontwikkelen,
• het netwerk van ondernemingen en collega kennisinstellingen waarmee onderzoeksprojecten kunnen worden opgezet vergroten,
• concrete gezamenlijke testcases initiëren en een duurzaam systeem van kennisdeling opzetten dat moet leiden tot blijvende samenwerking.

 

In het kader van de uitbreiding en versterking van de test- en onderzoeksfaciliteiten voorziet Accelerate³ de aankoop van verschillende 3D-printers bij  Brightlands Chemelot Campus en Centexbel. KU Leuven Kulak investeert in karakteriseringsapparatuur. Er wordt hierbij aandacht besteed aan het optimaliseren van het 3D-printproces van materialen voor verschillende toepassingen. Er wordt vooral geprint met kunststoffen die een bio-based herkomst hebben, zoals bijvoorbeeld polymelkzuur (PLA). De onderzoekers zijn onder meer benieuwd naar de karakteristieken van de grensverschijnselen tussen de lagen die met een 3D-printer worden aangebracht.

 

Het project is momenteel halverwege. In het eerste jaar werd de focus bij elke partner gelegd op de uitwerking van een plan van aanpak voor de geplande investeringen. Zowel ondernemingen als kennisinstellingen werden betrokken bij het selectieproces van de aan te schaffen infrastructuur voor AM-technologie. Ondertussen werden de eerste toestellen aangekocht, geleverd en geïnstalleerd:  bij Centexbel werd de Freeformer 3D Printer geïnstalleerd in juni 2017 en bij KU Leuven Kulak werd de installatie van het XPS toestel in juli 2017 voltooid. Beide toestellen worden binnenkort ingehuldigd. De aankoopprocedures voor een Small en Wide Angle X-ray Scattering/Diffraction toestel bij KU Leuven Kulak en voor een nieuwe monofilamentlijn bij Centexbel werden reeds opgestart.