Investeringen

  1. Arburg Freeformer
  2. Monofilament extrusielijn
  3. Kratos Axis Ultra X-ray Photoelectron Spectrometer

Arburg Freeformer

In het kader van het Accelerate3 project, gefinancierd door Interreg Vlaanderen-Nederland, het Vlaamse Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), en de provincie West-Vlaanderen investeert Centexbel in de Arburg Freeformer technologie voor Additive Manufacturing (3D Printing).

 

Via laagsgewijze depositie van kunststoffen (Additive Manufacturing) kunnen veel sneller prototypes en kleine series geproduceerd worden. Specifiek aan deze technologie is de verwerking rechtstreeks vanuit kunststofgranulaten. Om een zo breed mogelijk gamma aan kunststoffen te kunnen verwerken zullen binnen de activiteiten van Centexbel materiaalontwikkelingen en definiëring van de processingcondities uitgevoerd worden. Daarmee wordt dit toestel inzetbaar voor prototyping en onderzoek in functie van industriële partners. De Freeformer zal eveneens ingezet worden in het lopende onderzoek naar het functionaliseren van conventioneel geproduceerd textiel en kunststoffen, via rechtstreeks printen op bestaande structuren.

De Freeformer is sinds juli 2017 operationeel en versterkt de infrastructuur in Centexbel-VKC in Kortrijk op het gebied van polymeerverwerking voor textiel- en kunststofapplicaties. Voor de verwerking van kunststoffen via Additive Manufacturing (3D Printing) beschikt Centexbel-VKC zowel over extrusiegebaseerde technieken (vanuit filament of granulaat) als polyjet technologie (met UV uithardende harsen).


Monofilament extrusielijn

Centexbel investeerde ook in een monofilament extrusielijn die zal bijdragen tot ontwikkeling van innovatieve filamenten voor 3D printing.

 

De lijn biedt verschillende mogelijkheden om tot vernieuwende polymeerformulaties te komen:
• via inmenging van functionele additieven
• via inmenging van versterkende vezels,
• door het gebruik van polymeermengsels
• door het gebruik van gerecycleerde grondstoffen
Daarnaast kunnen er ook bicomponent vezels aangemaakt worden. Dergelijke vezels bestaan uit twee componenten die over de totale lengte van de vezel verdeeld zijn. Elk component kan verschillende eigenschappen hebben. Door twee polymeren gelijktijdig te extruderen tot één enkele vezel worden de verschillende eigenschappen van beide polymeren gecombineerd. De eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van de gevormde bicomponentvezel zijn zowel afhankelijk van de eigenschappen van de verschillende polymeren, als van de specifieke vorm van de doorsnede, bv. een mantel-kern of een islands-in-the-sea structuur.


De monofilament extrusielijn zal operationeel zijn in het najaar van 2018.

Binnen het Accelerate³ project wordt vanuit Centexbel in een volgende fase ook nog de investering in een nieuwe monofilamentlijn voorzien waarmee de ontwikkeling van innovatieve (biogebaseerde) filamenten voor 3D Printen verder uitgebreid wordt.

Geïnteresseerden kunnen hieronder contact opnemen met Sofie Huysman of Luc Ruys.

Voer de code in:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.


Kratos Axis Ultra X-ray Photoelectron Spectrometer

Meten tot op enkele nanometer

 

In het kader van het Accelerate3 project, gefinancierd door Interreg Vlaanderen-Nederland, het Vlaamse Agenschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), en de provincie West-Vlaanderen heeft de Renewable Material and Nanotechnology onderzoeksgroep, geleid door Prof. Wim Thielemans, een Kratos Axis Ultra X-ray Photoelectron Spectrometer aangekocht.

 

De X-ray Photoelectron Spectrometer van Kratos Analytical laat onderzoekers toe om de chemische compositie en omgeving van oppervlakken in kaart te brengen met een resolutie van 1 micrometer en een diepte van slechts enkele atoomlagen.


Bovendien is het apparaat uitgerust met een 'Argon cluster bron'. Dit laat toe om polymeeroppervlakken vóór analyse te reinigen zonder schade aan te brengen. Het apparaat maakt het ook mogelijk om diepteprofielen van de chemische compositie tot op enkele nanometer te meten en in kaart te brengen.  De spectrometer is  uitgerust met een Ion Scattering Spectroscopy optie waardoor tot op zeker hoogte atoomisotopen van oppervlakte-atomen onderscheiden kunnen worden en het onderscheid tussen organische en metaalatomen verhoogd wordt.

Het staat ter beschikking van de Interreg Accelerate3 partners en staat ook open voor het uitvoeren van chemische karakterisatie van oppervlakken voor industriële partners.

Geïnteresseerden kunnen hiervoor contact opnemen met professor Wim Thielemans.

Voer de code in:

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.