Accelerate³ ondersteund door Leerstoel

V.l.n.r.: Vice-Rector Mark Depaepe, TUA voorzitter Jean de Bethune, Rector Rik Torfs, Prof.Dr. Wim Thielemans, Algemeen Beheerder Koenraad De Backer
V.l.n.r.: Vice-Rector Mark Depaepe, TUA voorzitter Jean de Bethune, Rector Rik Torfs, Prof.Dr. Wim Thielemans, Algemeen Beheerder Koenraad De Backer

Middelen voor onderzoek

Prof. Wim Thielemans: “De nieuwe leerstoel is van groot belang voor ons onderzoek. We willen de middelen o.m. gebruiken om een postdoctoraal onderzoeker aan te stellen die het onderzoek kan ondersteunen en de geavanceerde apparatuur, waarover we beschikken dankzij het Accelerate3- project, maximaal kan helpen benutten".

Accelerate3 is een samenwerking op het gebied van biogebaseerde materialen voor 3D-printing met TUA West, Centexbel en Brightlands Chemelot, met steun van o.m. Interreg, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.